Reklamacja towaru

Regulaminy » Reklamacja towaru

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad (z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży).

W przypadku, gdyby nasz produkt działał nieprawidłowo, mogą Państwo reklamować u nas ten produkt.

W tym celu prosimy o stosowną informację telefoniczną, mailem, lub pocztą tradycyjną (nasze dane adresowe). Prosimy o podanie: Państwa danych kontaktowych, daty zakupu, nazwy produktu, opisu nieprawidłowości.

Reklamację rozpatrzymy w terminie 14 dni. W przypadku uznania reklamacji naprawimy przedmiot, wymienimy na nowy lub zwrócimy Państwu pieniądze.

Zapisy związane z reklamacjami produktów są dostępne w Regulaminie, w punkcie 6.

Platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów:

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.