Instrukcja - stepstick

Oferta » Stepsticki - oferta » Instrukcja - stepstick

Na diagramie pokazaliśmy sposób podłączenia zasilania do zestawu: mikrokontroler - stepstick - silnik. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby napięcia 8-35V nie wprowadzić na zasilanie części cyfrowej, efekty pirotechniczne gwarantowane :)

Sterowanie stepstickiem polega na ustawieniu na linii DIR stepsticka kierunku (0, czyli zwarte do masy lub 1, czyli zwarte do zasilania VCC) oraz wysłanie krótkiego impulsu na pin STEP (0-1-0), aby wykonać krok silnika w określonym kierunku.

Aby sprawdzić to ręcznie można zbudować prosty układ z dwoma przyciskami, które naciśnięte będą doprowadzać VCC do linii DIR i STEP.